Pomůžeme vám s vymáháním vašich nároků na pohledávku

Bez zprostředkovatelů, inkasních agentur a jiných zbytečných
zainteresovaných stran.

Vymáhání pohledávek: vymáháním pohledávek, vymáháním dluhů, exekucí dlužníků, vymáháním směnek, půjček, nezaplacených a neuhrazených faktur, řešení faktur po splatnost a podání předžalobní výzvy.

Vymáhání náhrady škody: krácení pojistného, náhrady škody na zdraví, odškodnění při pracovním úrazu, náhrady nemajetkové újmy, náhrady škody zaměstnavateli, náhrady škody zaměstnanci, pomoc při uplatnění náhrady škody a bolestného.

Vymáhání výživného: Vymáhání alimentů a nezaplacené výživné, pomoc s žádostí o alimenty, nebo vymáhání alimentů zpětně.

Jsme advokáti, ne inkasní agentura

Víte, kdo Váš dluh vymáhá a kdo vás zastupuje. Jasně se s vámi domluvíme na způsobu vymáhání a nákladech, které s ním budou spojeny. Veškeré náklady na vymáhání pohledávky jsou jejím příslušenstvím a dlužník je povinen vám je nahradit.

Vymáháme rychle a efektivně

Na našich stránkách se neztratíte ve změti informací a požadavků pro zahájení řízení. Jednoduše vyplňte pohledávkový formulář a my Vás kontaktujeme s dalším postupem.

ZDARMA a objektivně posoudíme vymahatelnost

Součástí našeho procesu, je již na počátku objektivní sdělení pravděpodobnosti a úspěchu ve věci a též vymahatelnosti pohledávky.

Nejčastěji vymáháme

Pohledávky z faktur, náhradu škody, bezdůvodné obohacení, výživné, nájemné, dlužná vyúčtování svj, mzdy a další pohledávky. Jsme specialisté na vymáhání náhrady škody na zdraví – bolestné, ztížení společenského uplatnění, náklady léčení, odškodnění duševních útrap, další nemajetkové újmy, atd.

Co možná ještě nevíte?

Vymáháním pohledávek se v dnešní době s vidinou vysokých zisků a pochybných způsobů vymáhání až za hranicí zákona zabývá mnoho subjektů. Některé dokonce používají šikovný způsob vymáhání pohledávek, kdy s věřitelem uzavřou tak nevýhodnou smlouvu o vymáhání, že nakonec nemusí dluh ani vymáhat, a jen využívají věřitele k tomu, aby nakonec ten jim hradil např. smluvní pokuty za porušení toho, že sám aktivně dluh vymáhat nebude. Inkasní agentury a podobné subjekty jsou jen uměle přidaným prvkem mezi právního zástupce věřitele, věřitele a dlužníka. Tento nežádoucí prvek pak vlastně supluje činnost advokáta, ačkoliv k takové činnosti není oprávněn, ani odborně vybaven a nakonec stejně využívá a většinou tzv. s marží účtuje věřiteli služby advokáta.

Poskytování právních služeb je v ČR zcela vymezeno zákonem konkrétním odborníkům v právním oboru, tedy advokátům, notářům a patentovým kancelářím. Nikdo není oprávněn bez příslušné koncese zahájit v ČR poskytování právních služeb, a pokud tak činí, dopouští se neoprávněného podnikání. Z důvodu nutnosti právní vzdělanosti a odbornosti je takové vymezení poskytovatelů právních služeb zcela na místě, protože škody způsobené na straně klienta, popř. věřitele právně nevzdělanou osobou mohou být fatální. Naše kancelář se tedy přísně vymezuje vůči existenci tzv. pseudosubjektů a pokoutníků, nazývajících se a podnikajících povětšinou pod označením inkasní agentury a vymahačů pohledávek.

25
let zkušeností
5000+
právních případů

POTŘEBUJI VYMÁHAT POHLEDÁVKU

S vymáháním pohledávek anebo řešením způsobu poskytnutí plnění, se kterými jsou vaši dlužníci vůči vám v prodlení, nikdy neotálejte.

Odměnu si dohodneme individuálně zejména s ohledem na případ úspěchu, sami tedy prověřujeme nejen právní, ale i reálnou vymahatelnost pohledávky, čímž šetříme především Váš čas a náklady v případě nevymožitelných pohledávek. Pokud je vymožení velmi komplikované, domluvíme si s vámi úhradu nákladů, která je rozumná s ohledem na nezbytné kroky.

Zaslání případů
Prověření reálnosti vymožení pohledávky
Ohodnocení případu
Proces vymáhání

Vaše kontaktní údaje

Popis případu

Prosím co nejpodrobněji nám popište skutkové okolnosti týkající se Vaší pohledávky. Je nezbytné uvést zejména: kdo je věřitelem a kdo je dlužníkem, na základě čeho dluh vznikl, zda byla uzavřena např. smlouva, jak byla ujednána cena, jak byla stanovena výše škody, jaká je dlužná částka, zda bylo již něco z dluhu uhrazeno.

Přílohy

Zde můžete nahrát dokumenty, které k uvedené pohledávce máte k dispozici, zejména: Smlouvy, jiná ujednání, dohody o splátkách, škodní protokoly, faktury, potvrzení o doručení faktur či výzev k úhradě, dodací listy, reakce dlužníků

Soubory musí být menší než 100 MB. Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx rar tar zip.
Toto je ochrana proti Spamu. Děkujeme.

Potřebujete Radu?

Neváhejte se na nás obrátit

Adresa
Dům Fügner, II. patro,
Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00 Praha 2
Zobrazit na mapě