Prvním krokem, který je třeba učinit, je odeslání výzvy – předžalobní upomínky dlužníkovi, ve které by měl být upozorněn na následky svého postupu odmítání úhrady dlužné částky. Po základním právním hodnocení je třeba uhradit za úvodní úkony paušální částku 700,- Kč bez DPH, pokud se nedohodneme jinak. 

Pokud není na předžalobní upomínku patřičně reagováno, pak je třeba připravit žalobu k soudu. V případě neochoty uhradit dluh dobrovolně lze následně rozhodnutí soudu realizovat exekucí. S podáním žaloby je spojen náklad ve formě soudního poplatku (4 % z žalované částky, kterou je, po přiznání pohledávky soudem, povinen dlužník věřiteli proplatit).

Dlužníkovi budeme účtovat náklady spojené s vymáháním pohledávky dle advokátního tarifu v upomínce a současně se spolu dohodneme na celkové odměně za výsledek. Pokud náklady uhradí, bude věřiteli náklad spojený s přípravou upomínky samozřejmě vrácen. V případě, že dobrovolně dluh neuhradí, a bude věřitel souhlasit s podáním žaloby, bude třeba uhradit zálohu za prvotní právní úkony spojené s podáním žaloby, která bude v případě úspěchu následně účtována dlužníkovi. 

Pokud dojde k  vymožení dlužné částky, účtujeme si za poskytnuté právní služby minimálně 10 % z vymožené celkové částky, a to i z jednotlivých částí vymoženého plnění, pokud se nedohodneme jinak.

Při vymáhání pohledávky Vás bude zastupovat výlučně naše advokátní kancelář, a dlužník by měl komunikovat ohledně vymáhané pohledávky výhradně přímo s námi.

Z našich zkušeností obvykle dlužníci v obdobných případech po zaslání výzvy reagují a mají snahu dluh uhradit, aby se vyhnuli navýšení částky ve formě soudních výloh. 

25
let zkušeností
5000+
právních případů

POTŘEBUJI VYMÁHAT POHLEDÁVKU

S vymáháním pohledávek anebo řešením způsobu poskytnutí plnění, se kterými jsou vaši dlužníci vůči vám v prodlení, nikdy neotálejte.

Odměnu si dohodneme individuálně zejména s ohledem na případ úspěchu, sami tedy prověřujeme nejen právní, ale i reálnou vymahatelnost pohledávky, čímž šetříme především Váš čas a náklady v případě nevymožitelných pohledávek. Pokud je vymožení velmi komplikované, domluvíme si s vámi úhradu nákladů, která je rozumná s ohledem na nezbytné kroky.

Zaslání případů
Prověření reálnosti vymožení pohledávky
Ohodnocení případu
Proces vymáhání

Vaše kontaktní údaje

Popis případu

Prosím co nejpodrobněji nám popište skutkové okolnosti týkající se Vaší pohledávky. Je nezbytné uvést zejména: kdo je věřitelem a kdo je dlužníkem, na základě čeho dluh vznikl, zda byla uzavřena např. smlouva, jak byla ujednána cena, jak byla stanovena výše škody, jaká je dlužná částka, zda bylo již něco z dluhu uhrazeno.

Přílohy

Zde můžete nahrát dokumenty, které k uvedené pohledávce máte k dispozici, zejména: Smlouvy, jiná ujednání, dohody o splátkách, škodní protokoly, faktury, potvrzení o doručení faktur či výzev k úhradě, dodací listy, reakce dlužníků

Soubory musí být menší než 100 MB. Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx rar tar zip.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Toto je ochrana proti Spamu. Děkujeme.

Potřebujete Radu?

Neváhejte se na nás obrátit

Adresa
Dům Fügner, II. patro,
Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00 Praha 2
Zobrazit na mapě