Prvním krokem, který je třeba učinit, je odeslání výzvy – předžalobní upomínky dlužníkovi, ve které by měl být upozorněn na následky svého postupu odmítání úhrady dlužné částky. Po základním právním hodnocení je třeba uhradit za úvodní úkony paušální částku 700,- Kč bez DPH, pokud se nedohodneme jinak. 

Pokud není na předžalobní upomínku patřičně reagováno, pak je třeba připravit žalobu k soudu. V případě neochoty uhradit dluh dobrovolně lze následně rozhodnutí soudu realizovat exekucí. S podáním žaloby je spojen náklad ve formě soudního poplatku (4 % z žalované částky, kterou je, po přiznání pohledávky soudem, povinen dlužník věřiteli proplatit).

Dlužníkovi budeme účtovat náklady spojené s vymáháním pohledávky dle advokátního tarifu v upomínce a současně se spolu dohodneme na celkové odměně za výsledek. Pokud náklady uhradí, bude věřiteli náklad spojený s přípravou upomínky samozřejmě vrácen. V případě, že dobrovolně dluh neuhradí, a bude věřitel souhlasit s podáním žaloby, bude třeba uhradit zálohu za prvotní právní úkony spojené s podáním žaloby, která bude v případě úspěchu následně účtována dlužníkovi. 

Pokud dojde k  vymožení dlužné částky, účtujeme si za poskytnuté právní služby minimálně 10 % z vymožené celkové částky, a to i z jednotlivých částí vymoženého plnění, pokud se nedohodneme jinak.

Při vymáhání pohledávky Vás bude zastupovat výlučně naše advokátní kancelář, a dlužník by měl komunikovat ohledně vymáhané pohledávky výhradně přímo s námi.

Z našich zkušeností obvykle dlužníci v obdobných případech po zaslání výzvy reagují a mají snahu dluh uhradit, aby se vyhnuli navýšení částky ve formě soudních výloh. 

Potřebujete Radu?

Neváhejte se na nás obrátit

Adresa
Dům Fügner, II. patro,
Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00 Praha 2
Zobrazit na mapě